Ngày 8/8 Phong Thần 3D sẽ Alpha Test tại Việt Nam

Theo thông tin mà Blog Download game Android nhận được thì tựa game mobile mới mang tên Phong Thần 3D sẽ được Alpha Test tại Việt Nam. Đây là cơ hội cho chúng ta có thể trải nghiệm MMORPG đề tài Continue reading Ngày 8/8 Phong Thần 3D sẽ Alpha Test tại Việt Nam