Nhiệt Huyết Cao Hiệu, món mới gây nghiện cho game thủ 8X

Có thể thấy tuy mới ra mắt vào ngày 22 tháng 10 vừa qua và đang tiến hành thử nghiệm giới hạn ở Trung Quốc  trên Android nhưng Nhiệt Huyết Cao Hiệu đã thực sự gây chú ý với các game thủ thuộc thế Continue reading Nhiệt Huyết Cao Hiệu, món mới gây nghiện cho game thủ 8X