Tựa game mô phỏng dị xây khách sạn cho lũ quái vật

Tựa game mô phỏng dị xây khách sạn cho lũ quái vật mà Tải game cho Android muốn đề cập đến ở đây là Monsters Everywhere. Thay vì xây nhà cho con người thì bạn sẽ phải xây nhà và phục vụ Continue reading Tựa game mô phỏng dị xây khách sạn cho lũ quái vật