Cài app của BlackBerry Priv trên thiết bị Android không cần root

BlackBerry Priv sử dụng hệ điều hàng Android với những ứng dụng riêng rất độc đáo và khác biệt. Bạn đừng nghĩ răng mình không thể cài các ứng dụng độc quyền của BlackBerry lên máy Android của mình mà không phải root. Thật Continue reading Cài app của BlackBerry Priv trên thiết bị Android không cần root