Bảo Hiểm Thất Nghiệp là gì và các nguyên tắc, điều kiện bạn cần biết

Bạn muốn biết Bảo Hiểm Thất Nghiệp là gì và các nguyên tắc, điều kiện được hưởng loại hình bảo hiểm này? Mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết sau đây của chúng tôi.

Bảo Hiểm Thất Nghiệp là gì?

Bảo Hiểm Thất Nghiệp được hiểu là biện pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới
Dưới góc độ pháp lý, chế độ BHTN là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định việc đóng góp và sử dụng quỹ BHTN, chi trả TCTN để bù đắp thu nhập cho NLĐ bị mất việc làm và thực hiện các biện pháp đưa người thất nghiệp trở lại làm việc.

bao-hiem-nghiep-la-gi-va-cac-nguyen-tac-dieu-kien-ban-can-biet 1
Vai trò của BHTN
– Đối với NLĐ, BHTN vừa giúp đỡ họ ổn địnhcuộc sống khi bị mất việc làm thông qua việc trả TCTN vừa tạo cơ hội để họ có thể tiếp tục tham gia thị trường lao động. Tạo ra chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho NLĐ khi lâm vào tình trạng mất việc làm.
– Đối với NSDLĐ, gánh nặng tài chính của họ sẽ được san sẻ khi những NLĐ tại doanh nghiệp bị mất việc làm, họ không phải bỏ ra một khoản chi lớn để giải quyết chế độ cho NLĐ. Đặc biệt, trong những thời kỳ khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất, nhiều NLĐ thất nghiệp.
– Đối với nhà nước, ngân sách nhà nước sẽ giảm bớt chi phí khi nạn thất nghiệp gia tăng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tạo sự chủ động về tài chính cho nhà nước.

[AdSense-A]

Nguyên tắc chung của Bảo hiểm thất nghiệp

Bên cạnh việc tuân thủ những nguyên tắc chung của pháp luật an sinh xã hội, BHTN cũng có những nguyên tắc đặc thù riêng.

bao-hiem-nghiep-la-gi-va-cac-nguyen-tac-dieu-kien-ban-can-biet 2

Trước hết, BHTN kết hợp chế độ trợ cấp tạm thời với chế độ giải quyết việc làm cho người thất nghiệp. Điều này thể hiện tính xã hội vô cùng sâu sắc phù hợp với đường lối phát triển kinh tế đi liền với hài hòa chính sách về việc làm cho người ao động.

Bên cạnh đó, BHTN phải vừa bù đắp thu nhập, vừa tạo động lực tích cực cho người thất nghiệp chủ động tìm cơ hội trở lại làm việc.

Và nguyên tắc cuối cùng cũng là nguyên tắc khá đặc trưng của BHTN đó là quỹ BHTN phải được hình thành theo nguyên tắc ba bên cùng có trách nhiệm.

Điều kiện để hưởng BHTH là gì?

bao-hiem-nghiep-la-gi-va-cac-nguyen-tac-dieu-kien-ban-can-biet 3

Theo quy định tại Điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã ghi nhận về những điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:
“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.
Khi bạn đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 81, Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì bạn sẽ là đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Ngoài ra, tại Điều 82, Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định cách tính trợ cấp thất nghiệp như sau:
“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên”.
Căn cứ vào thời điểm bạn đóng là tháng 8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2015 thì lúc này bạn sẽ được hưởng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp trong thời hạn chín tháng theo đúng quy định.

Trên đây Blog Download game Android đã giới thiệu chi tiết, đầy đủ nhất về bảo hiểm thất nghiệp là gì, quy định và điều kiện hưởng loại hình loại hình này. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc.